2ο Διαδικτυακό σεμινάριο για γονείς και παιδιά με θέμα: «Η οικογένεια παίζει»

Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή διοργανώνει μία σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων για γονείς και παιδιά με θέμα: «Η οικογένεια παίζει», με την ευγενική υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου. Το Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2021 διοργανώθηκε το 2ο διαδικτυακό σεμινάριο για τις οικογένειες των παιδιών της Ομάδας Ψυχοκινητικής Εξέλιξης. Το σεμινάριο ήταν χωρισμένο σε τρεις ενότητες: στα…