Πρόγραμμα CP-AGEING “Ανάπτυξη εκπαιδευτικού προγράμματος για την προώθηση της ενεργούς γήρανσης ατόμων με εγκεφαλική παράλυση,ERASMUS+ 2020_KA2

Το πρόγραμμα CP-AGΕING υλοποιείται με σκοπό την αύξηση των ικανοτήτων (συμπεριφορές, γνώσεις, δεξιότητες) των ενηλίκων με εγκεφαλική παράλυση και των υποστηρικτών τους, για την βελτίωση της καλής γήρανσής τους, μέσω ενός προσαρμοσμένου εκπαιδευτικού προγράμματος. Leader: University of Valencia. Polibienestar Research Institute, Ισπανία Partners: Asociacion Valenciana de Ayuda a la Paralisis Cerebral (AVAPACE)-Ισπανία, Association Slovenia Alzheimer…