Πρόγραμμα CP-PACK “Ανάπτυξη υποστηρικτικών πακέτων για γονείς και δασκάλους παιδιών με εγκεφαλική παράλυση (ηλικίας 03-18)”, Lifelong Learning (Grundtvig Multilateral Project)

Το πρόγραμμα CP–PACK υλοποιήθηκε από τον Νοέμβριο 2010 έως τον Οκτώβριο 2012 με σκοπό την ενημέρωση γονέων και δασκάλων σχετικά με τις ανάγκες των παιδιών με εγκεφαλική παράλυση (ηλικίας 3-18 ετών) και την πρόσβαση τους σε πληροφορίες για υπηρεσίες και βοήθεια, προκειμένου να μπορούν να υποστηρίζουν αποτελεσματικά το ανάπηρο παιδί στο σπίτι και στο σχολείο. Leader: Ankara…