Δημόσιες σχέσεις

Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών γνωρίζει ότι οι καλές δημόσιες σχέσεις είναι απαραίτητο στήριγμα για μια οργάνωση με κοινωφελή δράση και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να προσελκύσει το ενδιαφέρον και την συμπαράσταση της κοινωνίας. 
 
Στο πλευρό του Διοικητικού Συμβουλίου το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Συλλογής Πόρων ασχολείται με την προβολή του έργου, των σκοπών και των εκδηλώσεων της Εταιρείας, διατηρεί κανάλια επικοινωνίας με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, επιμελείται το επικοινωνιακό υλικό και συντονίζει κάθε ενέργεια που αποβλέπει στην οικονομική ενίσχυση της Εταιρείας.
 
Σήμερα, το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Συλλογής Πόρων αναπτύσσει ένα πολύπλευρο επικοινωνιακό σχέδιο και αναζητά νέους συνεργάτες, προκειμένου να επιτευχθεί η προβολή του έργου της Εταιρείας σε πανελλαδικό επίπεδο, έτσι ώστε να ενισχυθούν οι μελλοντικοί της στόχοι και να εξασφαλισθούν απαραίτητοι πόροι.
 
Στην προβολή του έργου μας έχουμε βρει συμπαραστάτες:
·        Την Action Global Communication Hellas
·        Την D’ Arcy Athens 
·        Το Goodchannel.gr του ΟΠΑΠ  
·        Την Corporate Social Responsibility  
·        Την Eurocharity