αρχική σελίδα
 
 
Ποιοί είμαστε
Τι είναι η Εγκεφαλική Παράλυση
Υπηρεσίες & Προγράμματα
Νέα Προγράμματα
Γονείς & Εθελοντές
Ευρωπαϊκά Προγράμματα
Προγράμματα από την Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών
Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης
Εξειδικευμένο Κέντρο
Εκπαιδευτικό και επιστημονικό έργο
Δημόσιες σχέσεις
Τμήμα Εκδηλώσεων και Γραφικών Τεχνών
Δωρητές και χορηγοί
Τα προϊόντα των Εργαστηρίων μας
"ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ" Φίλοι της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών
Αθλητικό Σωματείο Ο ΔΡΟΜΕΑΣ
Νέα - Εκδηλώσεις
Επικοινωνία
Copyright - Οροι χρήσης
Χρήσιμες Συνδέσεις
 
αναζήτηση
εξειδικευμένη αναζήτηση
Σκοπιμότητα λειτουργίας Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης
Η παροχή υπηρεσιών προς τα άτομα με αναπηρία στον ελληνικό χώρο συνεχίζει να μην παρέχει ολοκληρωμένα προγράμματα επιλογών διαβίωσης. Τα άτομα με νοητική και κινητική αναπηρία συναντούν ιδιαίτερα προβλήματα που καθιστούν σχεδόν αδύνατη την ανεξαρτητοποίησή τους από το οικογενειακό πλαίσιο.
 
Η έλλειψη στεγαστικών δομών για άτομα με νοητική και κινητική αναπηρία όχι μόνο τους στερεί τη δυνατότητα οποιασδήποτε επιλογής ως προς τον τρόπο ζωής τους, αλλά και δυσχεραίνει την πρόληψη της ιδρυματοποίησης διότι, εφόσον οι άνθρωποι αυτοί συνεχίζουν να διαβιώνουν με τις οικογένειές τους, δεν αναπτύσσουν τις ικανότητες που θα τους ήταν αναγκαίες για να ζήσουν ανεξάρτητα ή έστω ημι-ανεξάρτητα. Στο μεταξύ, οι γονείς τους  γερνάνε και επομένως έχουν συνεχώς μειωμένες δυνατότητες παροχής της αναγκαίας φροντίδας.
 
Τα άτομα με νοητική και κινητική αναπηρία θα μπορούσαν να αποτελέσουν  ένα σημαντικό κοινωνικό κεφάλαιο. Διαθέτουν πολλές δυνατότητες για δημιουργία, λειτουργικότητα, εκπαίδευση, ανεξαρτησία, αλλά συχνά παραμένουν στο περιθώριο, θύματα του κοινωνικού αποκλεισμού.
 
Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών πιστεύει ότι η λύση βρίσκεται στην ανάπτυξη υποστηριζόμενων στεγαστικών δομών, όπου θα νιώθουν ότι βρίσκονται σ’ ένα οικογενειακό και ασφαλές περιβάλλον, που ενθαρρύνει την επιτυχή τους ενσωμάτωση στην κοινωνία.
 
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι από έρευνες που έχει διεξάγει η Εταιρία Προστασίας Σπαστικών για τον πληθυσμό των εξυπηρετούμενων της, προκύπτουν τα εξής σημαντικά ευρήματα, που τεκμηριώνουν την σκοπιμότητα δημιουργίας ΣΥΔ.
 
Από τους 112 ενήλικες που συμμετέχουν σε προγράμματα και υπηρεσίες της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών:
 • 42 ενήλικες ανήκουν σε Μονογονεική Οικογένεια
 • 36 ενήλικες διαμένουν με γονείς που είτε είναι υπερήλικες είτε αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας ο ένας ή και οι δυο.
 • 27 ενήλικες δεν έχουν υποστηρικτικό περιβάλλον και θα πρέπει να ενταχθούν σε ασυλιακής μορφής ίδρυμα, σε περίπτωση θανάτου του/των γονέων
 • 36 ενήλικες έχουν εκφράσει την επιθυμία να αυτονομηθούν από την οικογένεια και να διαμείνουν σε δικό τους σπίτι.
 
Για το λόγο αυτό η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών αποφάσισε να δημιουργήσει τη Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΦΩΤΕΙΝΗ που θα δώσει σε 8 άτομα με μέση και ελαφρά νοητική υστέρηση και κινητική αναπηρία την δυνατότητα να ζήσουν αυτόνομα.
 
 
Η λειτουργία της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΦΩΤΕΙΝΗ στοχεύει:
 
 • Στην αποφυγή περιθωριοποίησης ή ιδρυματοποίησης των ατόμων με αναπηρίες, όταν το στενό οικογενειακό περιβάλλον αδυνατεί για οποιοδήποτε λόγο να υποστηρίξει την διαβίωση τους.
 • Στην εξυπηρέτηση του πρωταρχικού δικαιώματος κάθε ατόμου για ανεξάρτητη διαβίωση
 • Στην παροχή μεθοδευμένης και στοχευμένης υποστήριξης στους διαμένοντες με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργικότητάς τους, της ψυχοσυναισθηματικής τους ωρίμανσης και της κοινωνικής τους ένταξη.
 
Οι στόχοι αυτοί θα επιτευχθούν:
 
 • Με την πραγματοποίηση κατάλληλων κοινωνικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων,
 • Με την υλοποίηση προγραμμάτων ομαδικής ή ατομικής συμβουλευτικής με σκοπό τη βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων των συγκατοίκων
 • Με την κατάρτιση και εκπαίδευση για τη διατήρηση δεξιοτήτων και γνώσεων
 • Με προγράμματα εργοθεραπείας για την διατήρηση της λειτουργικότητας
 • Με την παροχή ιατρικής φροντίδας και ιατροφαρμακευτικής αγωγής ανάλογης με τις ανάγκες των διαμενόντων,
 • Με την ενθάρρυνση των επαφών των διαμενόντων με τις υπηρεσίες και τον ευρύτερο κοινωνικό ιστό που ανήκει η Σ.Υ.Δ
 • Με την ευαισθητοποίηση της κοινότητας, των εθελοντών και των φίλων που μπορούν να στηρίξουν την διαβίωση των διαμενόντων.
 
Παράλληλα θα διατηρείται η συνεργασία και η στήριξη της οικογένειας.
 
Το νομικό καθεστώς που διέπει τη λειτουργία της Στέγης βασίζεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση Π3β/Φ.ΓΕΝ/Γ.Π.οικ.3394, ΦΕΚ 74/27-01-2007, η οποία ορίζει τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ατόμων με αναπηρία που χαρακτηρίζονται από νοητική υστέρηση και κινητική αναπηρία και δεν μπορούν να διαβιώσουν αυτόνομα χωρίς κατάλληλη υποστήριξη.
 

  Atoll Impressions