αρχική σελίδα
 
 
Ποιοί είμαστε
Τι είναι η Εγκεφαλική Παράλυση
Υπηρεσίες & Προγράμματα
Νέα Προγράμματα
Γονείς & Εθελοντές
Ευρωπαϊκά Προγράμματα
Προγράμματα από την Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών
Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης
Εξειδικευμένο Κέντρο
Εκπαιδευτικό και επιστημονικό έργο
Δημόσιες σχέσεις
Τμήμα Εκδηλώσεων και Γραφικών Τεχνών
Δωρητές και χορηγοί
Τα προϊόντα των Εργαστηρίων μας
"ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ" Φίλοι της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών
Αθλητικό Σωματείο Ο ΔΡΟΜΕΑΣ
Νέα - Εκδηλώσεις
Επικοινωνία
Copyright - Οροι χρήσης
Χρήσιμες Συνδέσεις
 
αναζήτηση
εξειδικευμένη αναζήτηση
Πρόγραμμα Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών προσώπων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελουμένων ατόμων

Το Κέντρο Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με εγκεφαλική παράλυση ηλικίας 4 ετών και άνω της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών είναι φορέας υλοποίησης του προγράμματος «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών προσώπων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελουμένων ατόμων» που υλοποιείται σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε., στα πλαίσια του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, με την συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ).

Παρεχόμενες υπηρεσίες – αντικείμενο

Το Κέντρο Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με εγκεφαλική παράλυση ηλικίας 4 ετών και άνω της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών, στα πλαίσια του ανωτέρω προγράμματος, θα παρέχει κατ’ ελάχιστον υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας και παραμονής (μεταφορά, παραμονή/αναψυχή, απασχόληση, εκπαίδευση στην αυτοεξυπηρέτηση, εργοθεραπείες, ατομική/ομαδική άσκηση) σε 80 παιδιά, έφηβους και ενήλικες με εγκεφαλική παράλυση.

Οι υπηρεσίες θα παρέχονται στους ωφελούμενους δωρεάν.

Διάρκεια υλοποίησης

Η διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος είναι 12 μήνες (1/1-31/12/2014).

Το πρόγραμμα στοχεύει:

 o    Στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας και της ισότιμης συμμετοχής των έμμεσα ωφελουμένων ατόμων στην εργασία, μέσω της υποστήριξης τους, με την παροχή φροντίδας σε άτομα με αναπηρία (εγκεφαλική παράλυση) μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (άμεσα ωφελούμενα άτομα). Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται η ουσιαστική διευκόλυνση των έμμεσα ωφελούμενων ατόμων ως προς την ενσωμάτωση τους στο ενεργό εγασιακά ανθρώπινο δυναμικό, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της οικονομίας σε μια κοινωνία ίσως ευκαιριών

 o    Στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με την ισότιμη πρόσβαση όλων στην αγορά εργασίας και την πρόληψη φαινομένων περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού

 o    Στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία που χρήζουν υποστηρικτικών υπηρεσιών (άμεσα ωφελούμενα άτομα).

 

 Δείτε το έντυπο του προγράμματος

 Ανακοίνωση - Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων από 3-20/9/2013

 Αίτηση ωφελούμενου 

 Υπεύθυνη Δήλωση ωφελούμενου

 Προσωρινά αποτελέσματα επιλογής ωφελουμένων

Ανακοίνωση - Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων από 1-10/4/2014 

Έργο «Προμήθεια Εξοπλισμού Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης 8 ατόμων στην Αθήνα ΦΩΤΕΙΝΗ»
 
Από τον Απρίλιο έως τον Δεκέμβριο 2012, η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών  θα υλοποιήσει το Έργο «Προμήθεια Εξοπλισμού Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης 8 ατόμων στην Αθήνα ΦΩΤΕΙΝΗ», το οποίο χρηματοδοτείται στα πλαίσια του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», ¶ξονας Προτεραιότητας «11. Πλήρης ενσωμάτωση του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου».
 
Η ήδη ενταγμένη πράξη «Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης 8 ατόμων στην Αθήνα – ΦΩΤΕΙΝΗ» παρέχει σε 8 άτομα με νοητική και κινητική αναπηρία τη δυνατότητα να ζήσουν αυτόνομα. Η Στέγη στεγάζεται σε τριόροφο ιδιόκτητο κτίριο της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών στις οδούς Αγαθουπόλεως 61 και Καμπάνη, περιοχή Πατησίων, Αθηνών. Το κτίριο της ΣΥΔ είναι δωρεά εν ζωή του Καθηγητού Ιωάννου Σχινά και οι μετατροπές/προσθήκες σε αυτό έχουν γίνει με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρου Νιάρχου. Μέσω του ανωτέρου έργου καλύπτεται η αγορά εξοπλισμού της Στέγης και συγκεκριμένα:

α) Υποέργο 1: Προμήθεια ενός λεωφορείου 8-10 θέσεων, ειδικά διαμορφωμένου με αναβατόριο για μεταφορά και ατόμων με κινητική αναπηρία (χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων) για την διευκόλυνση των μετακινήσεων τους από και προς τον τόπο απασχόλησης τους και από την Στέγη στα προγράμματα του Κέντρου ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών στην Αργυρούπολη, καθώς και για τη συμμετοχή τους σε κοινωνικές, πολιτιστικές ή άλλες (ιατρικές εξετάσεις, κλπ.) δραστηριότητες, και
 
β) Υποέργο 2: Προμήθεια 8 ειδικών ορθοπεδικών κρεβατιών (καθώς οι διαμένοντες είναι άτομα και με κινητική αναπηρία).
 
Αναλυτικά στοιχεία για την υλοποίηση του Εργου
 
 
Πρόγραμμα Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών προσώπων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελουμένων ατόμων

Το Κέντρο Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με εγκεφαλική παράλυση ηλικίας 4 ετών και άνω της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών συμμετέχει στο Πρόγραμμα «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών προσώπων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελουμένων ατόμων» που υλοποιείται σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε., στα πλαίσια του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, με την συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ).

Στα πλαίσια του ανωτέρω προγράμματος θα παρέχει σε 32 παιδιά, έφηβους και ενήλικες με εγκεφαλική παράλυση δωρεάν υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας και παραμονής (μεταφορά, παραμονή/αναψυχή, απασχόληση, εκπαίδευση στην αυτοεξυπηρέτηση, εργοθεραπείες, ατομική/ομαδική άσκηση) από τις 24/2 έως τις 31/12/2012. 

Δείτε το έντυπο του προγράμματος

Ανακοίνωση - Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων

 Αίτηση ωφελούμενου

 Υπεύθυνη Δήλωση ωφελούμενου

Έργο «ΦΩΤΕΙΝΗ – Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης 8 ατόμων στην Αθήνα»
 
Από τον Απρίλιο 2012 έως τον Ιούνιο 2014, η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών  θα υλοποιήσει το Έργο «ΦΩΤΕΙΝΗ – Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης 8 ατόμων στην Αθήνα», το οποίο χρηματοδοτείται στα πλαίσια του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», ¶ξονας Προτεραιότητας «11. Πλήρης ενσωμάτωση του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου».
 
Η Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΦΩΤΕΙΝΗ θα παρέχει σε 8 άτομα με νοητική και κινητική αναπηρία την δυνατότητα να ζήσουν αυτόνομα. Θα στεγαστεί σε τριόροφο ιδιόκτητο κτίριο της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών, δωρεά εν ζωή του Καθηγητού Ιωάννου Σχινά, στην οδό Αγαθουπόλεως 61 και Καμπάνη, περιοχή Πατησίων, Αθηνών. 
 
Θα αποτελείται από μονόκλινα και δίκλινα υπνοδωμάτια με WC/ντους, εξοπλισμένα και λειτουργικά διαμορφωμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να εξυπηρετούν τις ανάγκες των διαμενόντων, ευρύχωρο χώρο καθιστικού και τραπεζαρίας, κουζίνα και άλλους κοινόχρηστους χώρους.
 
Οι δραστηριότητες των διαμενόντων στην Στέγη θα είναι ατομικές και ομαδικές. Ενδεικτικά αναφέρουμε:
 
Ατομικές δραστηριότητες:
 • Εκπαίδευση στην αυτονομία
 • Εκπαίδευση σε κοινωνικές δραστηριότητες
 • Συμμετοχή σε προγράμματα ψυχαγωγίας και άθλησης
 • Διαχείριση ελεύθερου χρόνου (μουσική, θέατρο, κινηματογράφο, τηλεόραση, πολιτιστικές δραστηριότητες)
 • Συμμετοχή σε προ-επαγγελματικό εργαστήριο ή επαγγελματικό παραγωγικό εργαστήριο της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών
 • Επαγγελματική απασχόληση
 
Ομαδικές δραστηριότητες
 • Ψυχαγωγικές εκδηλώσεις μέσα στη Στέγη
 • Επισκέψεις φίλων, εθελοντών, συγγενών
 • Έξοδοι στην πόλη
 • Συμμετοχή σε εκδηλώσεις της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών και της ευρύτερης κοινότητας
 • Εκδρομές
 • Θερινές διακοπές
 
Με στόχο την προβολή του Έργου και την ευαισθητοποίηση/ ενημέρωση του γενικού πληθυσμού θα γίνουν οι εξής ενέργειες:
 • Εκτύπωση ενημερωτικού φυλλαδίου
 • Δημιουργία δυναμικής ιστοσελίδας
 • Ημερίδα ενημέρωσης
 • Παρουσιάσεις του έργου σε συνέδρια/ημερίδες/εκδηλώσεις της κοινότητας/τύπο, κλπ.

 

Δείτε αναλυτικά τις πληροφορίες για πρόσληψη προσωπικού.
 
 
 
 
CP-PACK
 
Το Έργο με τίτλο: αναπτυξη υποστηρικτικων πακετων για γονεις και δασκαλους παιδιων με εγκεφαλικη παραλυση  (ηλικίας 03-18)” χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Lifelong Learning (Grundtvig Multilateral Project) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
 
Εγκεφαλικη Παραλυση 
Ως εγκεφαλική παράλυση (ΕΠ) περιγράφεται μία κατηγορία μόνιμων δυσλειτουργιών της εξέλιξης της κίνησης και της θέσης (στάσης) του σώματος, που οφείλονται σε μη προοδευτική βλάβη του αναπτυσσόμενου εμβρυϊκού ή βρεφικού εγκεφάλου. Η εγκεφαλική παράλυση έχει ως συνέπεια τον περιορισμό της κινητικότητας και συχνά συνοδεύεται από διαταραχές αισθητηριακές, γνωστικές, αντίληψης, επικοινωνίας, συμπεριφοράς, από επιληψία και από δευτερογενή μυοσκελετικά προβλήματα. (Rosenbaum, Peter et. Al. 2006).
 
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ στοχοι:
Σκοπός του Έργου “Ανάπτυξη υποστηρικτικών πακέτων για γονείς και δασκάλους παιδιών με εγκεφαλική παράλυση (ηλικίας 03-18)” (CP-PACK) είναι να βελτιώσει τις υπάρχουσες  προσεγγίσεις στην υποστήριξη των γονέων και των δασκάλων παιδιών με ΕΠ.   
 
Στόχοι του Έργου είναι:
 • η απόκτηση αξιόπιστων δεδομένων σχετικά με τις ανάγκες των γονέων και των δασκάλων παιδιών με ΕΠ (State of Art, Ελληνική Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών, Γενική Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών, General Need Analysis)
 • η βελτίωση της αποδοχής των ικανοτήτων, των προσόντων και των προβλημάτων των παιδιών με ΕΠ  από την οικογένεια και τους δασκάλους τους,
 • η απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων από τους γονείς και τους δασκάλους των παιδιών με ΕΠ, ώστε να  μπορούν να υποστηρίξουν αποτελεσματικά το ανάπηρο παιδί στο σπίτι και στο σχολείο,
 • η ανάπτυξη μιας διαδικτυακής πλατφόρμας πληροφόρησης για γονείς και δασκάλους παιδιών με ΕΠ,  
 • η  ευαισθητοποίηση των ληπτών αποφάσεων σε θέματα εκπαίδευσης, των γονέων και των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας.
ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΥ:
Η ομάδα στόχου του Έργου είναι οι γονείς και οι δάσκαλοι των παιδιών με ΕΠ (ηλικίας 03-18).
 
ΚΥΡΙΑ παραδοτεα του εργου:
 • Θεματικές ενότητες κατάρτισης για γονείς και δασκάλους παιδιών με ΕΠ,  βασισμένες σε Ευρωπαϊκά  πρότυπα,  στην αγγλική γλώσσα και μεταφρασμένες σε όλες τις γλώσσες των εταίρων

         1. Εγχειρίδιο Κατάρτισης για γονείς και δασκάλους

         2. Οδηγός Εκπαιδευτή

         3. Εγχειρίδιο Κατάρτισης "ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ"

         4. Οδηγός Εκπαιδευτή "ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ"

         5. Εγχειρίδιο Κατάρτισης "ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ"

         6. Οδηγός Εκπαιδευτή "ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ"

         7. Εγχειρίδιο Κατάρτισης "ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ"

         8. Οδηγός Εκπαιδευτή "ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ"

         9. Εγχειρίδιο Κατάρτισης "ΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ"

       10. Οδηγός Εκπαιδευτή "ΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ"

       11. Εγχειρίδιο Κατάρτισης "ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

                                      ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ"

       12. Οδηγός Εκπαιδευτή "ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

                                         ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ"

       13. Εγχειρίδιο Κατάρτισης "ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ"

       14. Οδηγός Εκπαιδευτή "ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ"

       15. Εγχειρίδιο Κατάρτισης "ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

                                             ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ"

       16. Οδηγός Εκπαιδευτή "ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ"

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

Το Έργο θα  υλοποιηθεί από την 1η Νοεμβρίου 2010 έως την 31η Οκτωβρίου 2012.
 
ιστορικο:
Η συχνότητα της Ε.Π. κυμαίνεται από 1,5 έως 3 ανά 1.000 ζώσες γεννήσεις. Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαγιγνώσκονται 10.000 παιδιά με Ε.Π.
Μία ομάδα τούρκων επιστημόνων από τη Διεύθυνση Εθνικής Εκπαίδευσης της Νομαρχίας ¶γκυρας, είχε την αρχική ιδέα για το Έργο. Επιθυμία τους ήταν να διερευνήσουν πως οι γονείς και οι δάσκαλοι παιδιών με Ε.Π. ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους ως εμπλεκόμενοι στο χώρο της Ε.Π.
Για την προετοιμασία του Έργου, αναζητήθηκαν στο διαδίκτυο σχετικές έρευνες και βιβλιογραφία, πραγματοποιήθηκαν έξι εβδομαδιαίες ομάδες συζήτησης με είκοσι δασκάλους που εργάζονται σε σχολεία με παιδιά με Ε.Π. και προσωπικές συνεντεύξεις με πέντε δασκάλους και δεκαπέντε γονείς ενός σχολείου που εξυπηρετεί κυρίως παιδιά με Ε.Π.
Τα συμπεράσματα από τις ομάδες συζήτησης και τις συνεντεύξεις είναι ότι, οι γονείς και οι δάσκαλοι επιθυμούν απαντήσεις στις ερωτήσεις τους σχετικά με τις ανάγκες των παιδιών με Ε.Π. και καλύτερη πρόσβαση σε πληροφορίες για υπηρεσίες και βοήθεια, επιθυμούν να μπορούν να υποστηρίξουν αποτελεσματικά το ανάπηρο παιδί στο σπίτι και στο σχολείο. Επίσης, οι γονείς χρειάζονται να μοιραστούν με άλλους τα συναισθήματα, τις ελπίδες, τους φόβους τους και είναι μεγάλη ανάγκη να έχουν προσωπικό ελεύθερο χρόνο. Οι έρευνες δείχνουν ότι, η Ποιότητα Ζωής των παιδιών με Ε.Π. αναφορικά με τη συμμετοχή, την κοινωνικοποίηση, τη στάση ζωής και τις συνθήκες διαβίωσης είναι χαμηλή.  Καθώς οι γονείς επηρεάζονται άμεσα από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά τα παιδιά τους, ο δείκτης του γονεϊκού άγχους είναι συχνά υψηλός. Όμως, πρέπει να τονιστεί ότι, ο παράγοντας Ποιότητα Ζωής επηρεάζεται κυρίως από το περιβάλλον στο οποίο ένα παιδί με Ε.Π. αναπτύσσεται (υπηρεσίες και υποδομές σε τοπικό και εθνικό επίπεδο) και διαφέρει από χώρα σε χώρα. Σε μερικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό το περιβάλλον χρειάζεται περαιτέρω ανάπτυξη, προκειμένου να υποστηρίξει πιο αποτελεσματικά το σύνολο του πληθυσμού με Ε.Π. 
Η αρχική ιδέα βρήκε υποστηρικτές. Επτά οργανισμοί από έξι χώρες συνεργάζονται στο Έργο CP-PACK, στοχεύοντας να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην καταγραφή των αναγκών και στην πολύπλευρη στήριξη των γονέων και των δασκάλων, ώστε να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις ανάγκες ενός παιδιού με Ε.Π.
 
Εταιροι εργου:
Συντονιστής Έργου:
 • Ankara Provincial Directorate for National Education, ¶γκυρα - Τουρκία (AMEM)
Εταίροι:
 • School of Education at Polytechnic Institute of Porto, Digital Inclusive Support Unit (NAID ) for Assistive Technologies & Department of Special Education, Πόρτο - Πορτογαλία (ESE/IPP)
 • Polo Europeo della Conoscenza, Βερόνα - Ιταλία (EUROPOLE)
 • Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών, Αθήνα - Ελλάδα (ΕΠΣ)  
 • Hacettepe University, Faculty of Health Sciences, Cerebral Palsy Unit in Physiotherapy and Rehabilitation Department,¶γκυρα - Τουρκία (H.U.) 
 • Center of Professional Training in Culture, Βουκουρέστι - Ρουμανία (CPPC)
 • Helene Elsass Center, Charlottenlund - Δανία (HEC)
 
Web Site του Έργου: http://www.cp-pack.eu
 

 
Σκοπιμότητα λειτουργίας Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης

συνέχεια...


 
Σχέδια Δράσης ΜΚΟ

συνέχεια...


 
ΕΠΕΑΕΚ II ΕΡΓΟ «ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ»

συνέχεια...


 

  Atoll Impressions