αρχική σελίδα
 
 
Ποιοί είμαστε
Τι είναι η Εγκεφαλική Παράλυση
Υπηρεσίες & Προγράμματα
Νέα Προγράμματα
Γονείς & Εθελοντές
Ευρωπαϊκά Προγράμματα
Προγράμματα από την Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών
Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης
Εξειδικευμένο Κέντρο
Εκπαιδευτικό και επιστημονικό έργο
Δημόσιες σχέσεις
Τμήμα Εκδηλώσεων και Γραφικών Τεχνών
Δωρητές και χορηγοί
Τα προϊόντα των Εργαστηρίων μας
"ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ" Φίλοι της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών
Αθλητικό Σωματείο Ο ΔΡΟΜΕΑΣ
Νέα - Εκδηλώσεις
Επικοινωνία
Copyright - Οροι χρήσης
Χρήσιμες Συνδέσεις
 
αναζήτηση
εξειδικευμένη αναζήτηση
Εξειδικευμένο Κέντρο
Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών έχει ως βασικό σκοπό από την ίδρυση της την αποκατάσταση των ατόμων με  εγκεφαλική παράλυση.

Ο όρος αποκατάσταση αρχικά αναφερόταν στην φυσική κυρίως αποκατάσταση των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Με το πέρασμα των χρόνων όμως, με την εμπειρία και την τεχνογνωσία που αποκτήθηκε, ο όρος αποκατάσταση συμπεριέλαβε εκτός από την φυσική και την κοινωνική αποκατάσταση των ατόμων με ειδικές ανάγκες, μέσα από την ισότιμη κοινωνική ένταξή τους, τη δυνατότητα κατάρτισης, την επαγγελματική και οικονομική αποκαταστασή τους και κατ' επέκταση την αυτονομία τους.
 
Αναγνωρίζοντας ότι οι διαδικασίες για την υλοποίηση των επιδοτούμενων προγραμμάτων γίνονται πολυπλοκότερες, τα κριτήρια πιο αυστηρά και η θεματολογία πιο πρωτοποριακή, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε ότι η εμπλοκή της Εταιρείας πρέπει να γίνεται βάσει σχεδιασμού και προγραμματισμού, για να έχει τους αναμενόμενους υψηλούς ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες. 
 
Για το λόγο αυτό, το 2002 ιδρύθηκε το Εξειδικευμένο Κέντρο Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης Ατόμων με Αναπηρία της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών.
 
Το Κέντρο πιστοποιήθηκε από το ΕΚΕΠΙΣ με ειδικό κωδικό 13564. Στεγάζεται στο ιδιόκτητο Πρότυπο Κέντρο Πόρτα Ανοιχτή της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών στην Αργυρούπολη. Διαθέτει πιστοποιημένες αίθουσες και εργαστήρια catering, γραφικών τεχνών και πληροφορικής, αίθουσες συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών και χώρους διαλειμμάτων, απόλυτα προσπελάσιμους για άτομα με κινητική αναπηρία. Το προσωπικό του ανέρχεται σε 8 έμπειρα στελέχη. Έχει δυναμικότητα 25 καταρτιζομένων με κινητική αναπηρία.
 
 
Προγράμματα Εξειδικευμένου Κέντρου
 
2012-2013 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΥ
               ΕΡΓΟ ΕΠΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕ ΑΜΕΑ
 
2006-2007 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟ dataline

2006-2007 ολοκληρωμενεσ παρεμβασεισ ΕΡΓΟ εστιαση

2006-2007 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ ΑΚΤΙΝΕΣ

2002-2005 Κ.Π. EQUAL Α.Σ. "ΠΡΩΤΕΑΣ"

 

  Atoll Impressions